Shelter Contact Info

Rowan County Animal Shelter
1465 Julian Rd
Salisbury, NC 28146
(704) 216-7768